Du har altid 14 dages returret på dine varer, regnet fra den dag du modtager varen.

Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du underrette Hotte Hit senest 14 dage efter, at du har modtaget din vare.

Varen returneres i samme stand og mængde som du modtog den og i ubrudt emballage.

Du skal selv betale de udgifter, der er forbundet med returneringen.

Hotte Hit modtager ikke varer sendt pr. efterkrav.

Når varen er modtaget retur og godkendt indsættes det fulde beløb på din konto.

Det letter ekspeditionen hvis du sammen med varen sender følgende oplysninger:

Dit navn
Bankens navn
Registreringsnummer (4 tal)
Kontonummer (10 tal)

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

E-bøger (PDF-filer) der downloades er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Dit digitale produkt går i gang med det samme efter at du har godkendt købet, og det påvirker fortrydelsesretten.