Alle ordrer betaler fragt efter gældende takster hos Post Danmark.

Jeg forbeholder mig ret til at fakturere de faktiske portoudgifter, såfremt modtagelse nægtes.